Kirken
vil
være
i øjenhøjde

”Kirken er meget mere end et trosfællesskab. Det er også et mødested og et interesse-fællesskab for både sang, dans, kultur og dannelse. Dét kan jeg mærke, at vi er med til fastslå hernede, og det er fantastisk at opleve.”

De to første badehuse ved Bassin 7 rager lidt længere op i vejret end de andre badehuse. Det gør de af en særlig grund. Det er nemlig Aarhus Domkirke, som er rykket ind i badehusene og har skabt en utraditionel kirke på Aarhus Ø. For Domkirken har tanken været at vise beboerne på Aarhus Ø, at de hører til Aarhus Domsogn og Domkirken samt skabe en forbindelse til kirken i Midtbyen, hvor beboerne kan møde præsten og benytte de muligheder, som Domkirken tilbyder borgerne.

Dewang Gupta Esenxckwlly Unsplash

Åbenhed og samtaler om livet

Det er særligt åbenhed, livsoplysning, fællesskab samt plads til tanker og samtaler om livet, der har banet vejen for, at Domkirken er flyttet ind i Badehusene. For Shahla Sadaghiani, som er kulturkoordinator i Domkirkens badehus, har det også været vigtigt, at det er et rum, hvor der er plads til at mødes om sociale arrangementer, og hvor man kan dele hyggelige stunder på et kristent grundlag. Det er noget, som beboerne allerede har taget stort ejerskab over.

Keem Ibarra 560576 Unsplash

Lyt, leg og læs

Solnedgangskoncerter, samtaler med præsten, skriveværksteder, højtoplæsning, studiekredse med eksistentielt indhold og fælles leg for områdets børnefamilier. Det er blot nogle af de initiativer, som Domkirken og beboerne i området i fællesskab har været med til at sætte i gang i Domkirkens badehuse.

1962.Martingravgaard

Åbenhed og samtaler om livet

Et kirkeligt samlingspunkt på kajen For Shahla er det skønt at se, hvordan beboerne har taget så godt imod Domkirkens tilstedeværelse på Aarhus Ø, og hvordan det er blevet et samlingspunkt for beboerne i området. Hun glæder sig over, at de mange initiativer har været med til at få folk til at favne kirkens tilstedeværelse og åbne flere generatio- ners øjne for, at kirken er meget mere end gudstjene- ster, prædikener og kirkelige ceremonier.

Shahla håber, at Domkirkens badehuse kan blive et samlingspunkt for endnu flere beboere og bidrage til det gode naboskab.